กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการตลาดจีนโบราณชากแง้วส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการตลาดจีนโบราณชากแง้วส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วและตลาดวัฒนธรรมเพลาชาย” เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยมีข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ในงานมีบรรดาประชาชนและนักท่องเที่ยวหลักหลายคนเดินทาง มาท่องเที่ยวในการเปิดตลาดวันแรกเกินความคาดหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เผย กิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผ่านการจัดแสดงการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมอาชีพและนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ที่ทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามในการผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนที่มีมาแต่ช้านานภายใต้แนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูวิกฤติการณ์โควิด 2019 สู่การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน

On 1st August 2020, the Chinese Market, Chak Ngaeo which located in Huayyai area is reopening again with New Normal. Mr. Poramase Ngampiches, Vice Minister for Culture was the president opens the Chak Ngaeo market. There were honored guests, Pattaya councilor member of a council, Pattaya administrators, officials, local politicians, businessman involved organization, tourist and local resident joined the opening the traditional night market.   

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *