สโมสรโรตารี่ อี-คลับ ดอลฟินพัทยาร่วมรร.ไดอาน่า การเด้นท์สนับสนุนการออกบู๊ทขายสินค้างานฝีมือของเด็กๆมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สโมสรโรตารี่ อี-คลับ ดอลฟินพัทยาร่วมรร.ไดอาน่า การเด้นท์สนับสนุนการออกบู๊ทขายสินค้างานฝีมือของเด็กๆมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

10 สิงหาคม 2563 ที่  ห้องประชุมศาลาไทย โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นท์ พัทยาเหนือ  นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นำเด็กๆและเจ้าหน้าที่ในการดุแล ออกบู๊ทจำหน่ายสินค้างานฝีมือของเด็กๆ ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี และ ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในการดูแลทั้งหมด เกือบ 200 ชีวิต ที่ได้ร่วมกันทำงานฝีมือจากการฝึกสอนของครูผู้ฝึกสอน  ทำงานฝีมือเป็นตะกร้า  ผ้า พวงกุญแจ และของที่ระลึก มากมายหลาก สีสัน

ตามคำเชิญของ  นางมณียา เองเงลคิง  ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค โรตารีสากล ภาค 3340  สโมสรโรตารี อี – คลับ ดอลฟิน พัทยาฯ  สโมสรโรตารี่โคราชสากล โดยมีคุณ โสภิณ เทพจักร กรรมการผู้จัดการเครือไดอาน่ากรุ๊ป ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดแสดงสินค้าจากฝีมือเด็กๆในครั้งนี้

โดยสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ผลิตตามแนวคิดของเด็กๆแต่ละคนซึ่งผลงานในแต่ละชิ้นจะออกมาไม่เหมือนกันเพราะเป็นสิ้นค้างานแฮนเมด  ที่เด็กแต่ละคนมีไอเดียและความคิดแตกต่างกันออกไปซึ่งท่านที่อุดหนุนซื้อไป จะได้ทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไม่ซ้ำใครและยังเป็นการสนับสนุนงานฝีมือของเด็กๆด้อยโอกาส ได้มีรายได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ

Rotary E-club Dolphin Pattaya together with Diana Garden supports craftsmanship booth of children under HHN Foundation Thailand

On 10th August 2020, at Diana Garden Resort, North Pattaya, Mrs. Rachada Chomjinda, Director of HHN Foundation Thailand had brought children and staff under their care to open a craftsmanship booth. The booth contains crafts that the children had created which instruct by the teachers and staff. The craft items sold at the booth are basket, cloth, key chain, and many souvenirs.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *