สำนักการช่างสุขาภิบาลมพย.ร่วมคณะทำงานนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโล

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาร่วมคณะทำงานนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโล

เวลา17.45 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟช่วงเขาตาโลหลังชุมชนมาบประดู่ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยามอบหมายให้ทางคณะทำงานนายกเมืองพัทยาประสานนาย รัชเดช แจ้งเหล็ง หัวหน้าฝ่ายศูนย์บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและโรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยาพร้อมด้วยนาย สมเกียรติ เดชไพบูลย์ประธานชุมชนเขาตาโล นาง สุภาพร สันป่าแก้ว ประธานชุมชนมาบประดู่ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณโซน 3 ถนนเลียบทางรถไฟ ชุมชนมาบประดู่ โดยวันนี้ได้นำรถแบคโฮ พร้อมรถดัมพ์ บรรทุกดินมาเสริมกั้นน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะท้ายซอยหมู่บ้านชุมชนมาบประดู่ซอย 3/1 ถึง 3/4 พร้อมขุดขยายร่องน้ำให้เข้าสู่บ่อสูบของเมืองพัทยาเพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมท้ายหมู่บ้านให้แก่ชาวบ้านและปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนเลียบทางรถไฟ ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเลียบทางรถไฟระยะยาวของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชน

On 8th June 2020, Pattaya Sanitary Engineering department officers along with Sonthaya Kunplome Mayor Pattaya Team visited along the railway road to follow up on the dredged contraction along the railway road, Khaotalo Community to speed flood drainage.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *