ชุมชนชุมสายร่วมจิตอาสาเมืองพัทยาทำดีถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนชุมสายร่วมจิตอาสาเมืองพัทยาทำดีถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ที่ ชุมชนชุมสาย นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสายร่วมกับจิตอาสาเมืองพัทยา ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจใ นเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนของวันพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 ต่อยอดรัชกาลที่ 10 โดยภายในกิจกรรมมี จิตอาสาเมืองพัทยา และคณะกรรมการชุมชนฯร่วมกันทำความสะอาดในที่ทำการชุมชนและบริเวณใกล้เคียงในการ  ตัดถางหญ้ารกร้าง เก็บขยะ กวาดพื้นถนน ถูพื้นอาคาร กำจัดฝุ่นและจัดระเบียบห้องสมุดของชุมชนฯลฯ เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้ในวาระวันสำคัญต่างๆทางด้านจิตอาสาเมืองพัทยา พร้อมที่จะร่วมทำความดี ในการร่วมกับชุมชนต่างๆ ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนเรียนรู้การเสียสละเพื่อสังคม ในการเป็นจิตอาสาที่ดี 

ChumSai Community and Pattaya Volunteers big cleaning community area to honor Father’s Day

On 6th December 2021, Mr.Jirawat Plukjai, ChumSai Community President together with Pattaya Volunteers team held big cleaning day at ChumSai Community area to honor Father’s Day.

.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *