รร.เมืองพัทยา 5 จัดการแข่งขันประกวดอาหารจานเด็ดสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการทำอาหารแก่นักเรียน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

โรงเรียนเมืองพัทยา 5 จัดการแข่งขันประกวดอาหารจานเด็ดสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการทำอาหารแก่นักเรียน

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยาได้มอบหมายให้คณะครูของโรงเรียนจัดการแข่งขันประกวดอาหารจานเด็ดนักเรียนในระดับชั้น ม.1 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการทำอาหารแก่นักเรียน โดยได้ให้นักเรียนทำการแบ่งกลุ่มช่วยกันทำอาหาร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำโดย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ม. 1/1 ทำ สปาเกตตี้ขี้เมาทะเล ม. 1/2 ทำกะเพราะทะเลเดือด ม.1/3 ทำกะเพราะทะเล ม.1/4 ทำข้าวผัดกะปิกุ้ง ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะการทำงานของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานต่างๆต่อยอดในการประกอบอาชีพจริงส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อผลงานสำเร็จอีกทั้งยังเป็นการฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้รู้จักความสามัคคีอีกด้วย สรุปผลการแข่งขัน ที่ 1 ได้แก่ ม.1/3 กะเพราทะเล ที่ 2 ม.1/4 ข้าวผัดกะปิกุ้ง และที่ 3 ม.1/2 กะเพราะทะเลเดือด ซึ่งจะได้รับใบประกาศนียบัตรแก่ทางโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนเป็นลำดับต่อไป

Pattaya School No.5 held food competition for students.

In the afternoon of 27th January 2020 at Pattaya School No.5 held food competition for students. To get cooking experiences and career opportunities for the students were the objective of the competition.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *