โบสถ์นอร์เวย์แจกข้าวสารอาหารแห้งกว่า 300 ชุดคนมีรายได้น้อย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

โบสถ์นอร์เวย์แจกข้าวสารอาหารแห้งกว่า 300 ชุดคนมีรายได้น้อย

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ถนนทัพพระยา ซอย 5 MR. Annstein Lothe บาทหลวงผู้ดูแลโบสถ์นอร์เวย์ร่วมกับจิตอาสาชาวต่างชาติสัญชาตินอร์เวย์ แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำเปล่า ขนมรังผึ้ง (Waffle) รวมกว่า 300 ชุดโดยมีบรรดาผู้ใช้แรงงานหลากหลายอาชีพ อาทิ วินมอเตอร์ไซร์รับจ้าง พนักงานบริษัท คนงานก่อสร้าง คนว่างงาน และอื่นๆ โดยก่อนเข้ารับได้มีการตั้งจุดคัดกรองใช้เจลล้างมือและเว้นระยะห่างต่อแถวเข้ารับอาหารอย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสังคมคนว่างงานและมีรายได้น้อยให้สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้กันและกัน

The Norwegian Seamen’s Church Pattaya offered 300 packs of dried food to local citizens.

On 9th April 2020 at Thappraya Road Soi 5, Father Annstein Lothe of The Norwegian Seamen’s Church Pattaya and Norwegian volunteers offered 300 packs of dried food such as rice, can fishes, drinking water and waffle to local citizens.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *