ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วมวงเสวนาสร้างแรงบันดาใจให้กับเด็ก เยาวชน

Please follow and like us:

HHNFT PR

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วมวงเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาใจ ให้กับเด็ก เยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ในกิจกรรม Open House” เปิดบ้านสถานพินิจ จังหวัดชลบุรี เพื่อทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนที่เคยหลงผิดและจะพ้นออกจากสถานพินิจ จัดโดย ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดชลบุรี

ภายในงานทางมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ยังได้รับเชิญให้สาธิตและแสดงผลงานหัตกรรมเดคูพาจภายในงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน โอกาสนี้ คุณวีรชาติ รมณีย์ธรรมคุณ นักจิตวิทยามูลนิธิฯ และผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบคุณชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดชลบุรี ที่ให้เกียรติกับทางมูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ด้วยครับ/ค่ะ

ลิ้งค์ข่าว: https://www.banmuang.co.th/news/region/335308

WE HELP CHILDREN

#HHNFT

On Tuesday July 4th 2023, HHNFT’s Director Radchada Chomjinda participated in Open House event and given inspirational speeches to children and youth at Bueng Children and Youth Training Center. The event organized by Court of Justice Spouse Club cooperated with Children & Youth Development Volunteer Group and Associate Court Judge of Chonburi.

On this occasion, CPDC’s children Decoupage handicrafts products were displayed at the event for giving children and youth of their future career choices.

Human Help Network Foundation Thailand would like to express our gratitude to Court of Justice Spouse Club cooperated with Children & Youth Development Volunteer Group and Associate Court Judge of Chonburi for their kindest honourable and invitation.

News link: https://www.banmuang.co.th/news/region/335308

WE HELP CHILDREN

#HHNFT

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *