เมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณ 450,000 บาท ขยายเขตประปาชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณ 450,000 บาท ขยายเขตประปาชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ

ช่วงเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ทำการชุมชนบ้านเนินรถไฟ หมู่ 13 คณะทำงานของท่านนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา มอบหมายให้คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ บ้านเนินรถไฟ เพื่อประชาสัมพันธ์ชื้แจงโครงการการวางท่อน้ำประปาพร้อมขยายเขต ตามที่ชาวบ้านร้องขอมาเนื่องจากปัจจุบันซอยถนนเลียบทางรถไฟหลายๆซอยยังไม่มีน้ำประปาใช้ อาทิ ซอย 3 ,ซอย 4 (หมู่บ้านผาสุข) ซอย 5 -8- จนถึงซอย 9 สร้างความเดือนร้อนแก่ชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้ภายในครัวเรือนครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่สำนักการประปาได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบประเมินการแล้วโดยจุดนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการวางท่อน้ำประปาพร้อมขยายเขตเป็นที่เรียบร้อยด้วยงบประมาณ 450,000 บาท ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทั้งนี้สร้างความพอใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก หลังไม่มีน้ำประปาใช้ต้องซื้อน้ำและร้องเรียนมาอย่างยาวนาน ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ชาวบ้านชุมชนบ้านเนินรถไฟ ก็จะได้มีน้ำประปาใช้กันอย่างทั่วถึง

On 31st August 2020, the Pattaya working team visited Baan Nern Tang Rodfai community, to publicize residents that Pattaya City is already setting up the plumbing system in the area. Due to the said area, many local has notified the water work that many houses do not connect to the water system. Thus the budgets of 450,000 baht were given for the plumbing expanding the project in Baan Nern Tang Rodfai area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *