ชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมสภ.เมืองพัทยา เปิดตลาดนัดขายผักปลอดสารพิษและสินค้าราคาถูก

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมสภ.เมืองพัทยา เปิดตลาดนัดขายผักปลอดสารพิษและสินค้าราคาถูกส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นางกัญฐณา พรชัย เลขาประธานชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ได้เปิดตลาดนัดขายผักปลอดสารพิษและสินค้าราคาถูกส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน โดยประเดิมเปิดโครงการมีร้านที่เข้าร่วมราว  7-8 ร้าน เป็นการนำร่องโครงการ ในราคาผักเริ่มที่กำละ 5-10 บาท เห็ดนางฟ้าแบ่งขายถุงละ 30 บาทเท่านั้นโดยทางคณะกรรมการชุมชนได้เก็บหาผักที่ปลูกเอง มีข้างชุมชน เช่น เห็ดนางฟ้า ผักตำลึง ผักบุ้ง ผักสวนครัวต่างๆ รวมทั้งขนมไทย  ผลไม้ และสินค้าอื่นๆนำมาจำหน่ายและ ทางสภ.เมืองพัทยาด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนยั่งยืนได้ร่วม นำผักคะน้าที่ทดลองปลูกมาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย ในราคาแบ่งปันกันเอง ทั้งนี้เป็นการทดลองเปิดตลาดต่อยอดชีพกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนประชาชนในชุมชนมีอาชีพมีอาหารมีคุณภาพราคาถูกไว้บริโภคเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน โดยในการเริ่มต้นโครงการจะทดลองเริ่มเปิดตลาดเดือนละ  2-3 ครั้งตามผลผลิตที่ได้และความพร้อมขอพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน ซึ่งหากจะเปิดขายอีกครั้งจะประกาศในเสียงตามสายหรือกระจายข่าวสารบอกหรือทางคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มลูกค้าประจำคอยกระจายข่าวสาร โดยจากการทดลองเปิดขายวันแรกได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในชุมชนแวะเวียนมาอุดหนุนต่อเนื่องไม่เกินช่วงเที่ยวของวันเดียวกันสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านก็จำหน่ายเกือบหมดทุกร้านถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี

Khopai Community cooperated with Pattaya Police Station opens community market to sale organic vegetables and cheap products market for residents.

On 21st March 2022 at Khopai Community, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community President together with Mrs. Karnthana Pornchai, Khopai Community secretary and Khopai Community Committees opened organic vegetables and cheap products market for residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *