อวานี พัทยา รีสอร์ท จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระยะสั้นฟรี! เพื่อรองรับ EEC

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

อวานี พัทยา รีสอร์ท จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้นฟรี! เพื่อยกระดับงานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับ EEC

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เนื่องด้วยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยโรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพัฒนาเพื่อยกระดับงานบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับ EEC และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรระยะสั้น (ฟรีค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริการของพนักงานโรงแรมรีสอร์ทในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถเข้าสมัครลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2MgR4Fc ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าอบรมพร้อมที่พักฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่โรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท

***คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นแรงงานในสถานประกอบการด้านที่พัก / โรงแรม / รีสอร์ท ส่งได้จำนวน 4 ท่านต่อหน่วยงาน

2. มีใบผ่านงานประกอบ โดยหน่วยงานทำหนังสือส่งเข้าอบรม

3. เป็นผู้ที่ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือจบ ปวส.ที่มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมไม่น้อยกว่า 5 ปี.

กลุ่ม 1: วันที่ 6-10 กรกฏาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 2: วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 3: วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 4: วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 5: วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 (40 คน) กรอกใบสมัครตามลิงค์  >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSBtifmeyWvfifz-Skfg81rPfkGOv8naDsCbg_HMBSAi4OzA/viewform ติดต่อสอบถาม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล โทร:  08-1814-0617 อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา โทร:  08-6301-7847

On 23rd June 2020, Rajabhat Rajanagarindra University and Avani Pattaya Resort, Minor International Group will hold a free short-term training for hotel staff in Food & Beverage and Hospitality industry. To devolve and upgrade hotel staff in Eastern Economic Corridor (EEC) industry was the objective of the project.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *