เปิดงาน วันสายธารสู่ศรัทธา มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ 65

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฮัจยี รังสรรค์ ประดับญาติ ในฐานะประธานจัดงาน วันสายธารสู่ศรัทธา 65 พร้อมคณะบริหารมัสยิดฯ ให้การต้อนรับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานเปิดงานวันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2565 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรีพร้อม นายสกน ผลลูกอินทร์ นายยะยา เซ็นสุรีย์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือพร้อมคณะผู้บริหารฯ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ท่ามกลางพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมุสลิมในเขตเมืองพัทยาทยอยร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าวมีการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าการแต่งกาย อาหาร ของชาวมุสลิม ถือเป็นงานประจำปีที่พี่น้องชาวมุสลิมดำเนินการจัดขึ้นเพื่อหารายใช้ในกิจการชาวมัสยิดและบำรุงการศึกษา  ถือเป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่เป็นเสมือนงานพบปะพี่น้องในเมืองพัทยาเพื่อพูดคุยทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

Darul Ibadah Mosque Pattaya held the 65th Holy Faith fair

On 7th March 2022 was the 65th Darul Ibadah Mosque Pattaya Holy Faith fair. To raise money for Masjid activities and education funds was the objective of the event.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *