วัดชัยมงคล พระอารามหลวงจัดพิธีสวดมนต์ไล่โควิด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดพิธีสวดมนต์ไล่โควิดสร้างขวัญและกำลังใจปชช.

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลาการเปรียญ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ได้จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาโรคโควิด-19  โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณสุรัตน์ เมฆะวรากุล ไวยาวัจกร วัดชัยมงคล  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส น้อมถวายจตุปัจจัย แด่พระภิกษุ -สามเณร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างตามที่วัดได้จัดเอาไว้ ทั้งนี้วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ได้จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร ตามมติมหาเถรสมาคม โดยพระเดชพระคุณ พระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสฯ นำพระภิกษุ -สามเณร วัดชัยมงคล พร้อมทั้งอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ที่กำลังประสบปัญหาโรคโควิด-19

Wat Chaimongkol Wat Phra Aaramluang held the ceremony for cheating Covid-19

On 11th May 2021, Pattaya Buddhist joined the Buddhist prayer ceremony for cheating Covid-19 at Wat Chaimongkol Wat Phra Aaramluang, South Pattaya. To build citizens morale during the Covid-19 crisis was the objective of the ceremony.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *