อบจ.ชลบุรี ลงพื้นที่พบปะแจกปฎิทินและรับฟังความเดือดร้อนประชาชน

Please follow and like us:

ภาษาไทย/English

อบจ.ชลบุรี ลงพื้นที่พบปะแจกปฎิทินและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนซอยบัวขาว

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ ในซอยบัวขาวโรงน้ำแข็งใหญ่และซอยแตงโม คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นำโดย นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ และนายจิรวัฒน์ ปลุกใจ เป็นตัวแทนนายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี ลงพื้นที่พบปะประชาชนในซอยบัวขาวโรงน้ำแข็งใหญ่และซอยแตงโมโดยได้นำปฎิทินปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กว่า 200 ชุด มอบให้กับประชาชน พร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชน  พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนในชุมชน ถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่อยากให้ทาง อบจ.ชลบุรีและเมืองพัทยาเข้าดำเนินการช่วยเหลือบรรๆเทาข์ความเดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนใหญ่ปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนอยากให้แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้กลับมาคึกคัก มีมาตรการป้องกันโควิดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชน และการดำเนินการซ่อมแซมถนนต่างๆอยากให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็วมากขึ้นเนื่องจากการจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ซึ่งก็ได้รับเรื่องร้องเรียนและจะนำไปรายงานส่วนที่เกี่ยวข้องหาแนวทางบรรเทาข์ความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

Chonburi Provincial Administrative Organization handout calendars 2022 to citizens

On 29th December 2021 in Soi Buakhao Pattaya area, Pattaya Working Team led by Mr. Banjong Banthoonprayuk and Mr. Jirawat Plukjai ChumSai Community president on behalf of Mr. Nakhon Pholuk-in, Vice Chairman of the Chonburi Provincial Administrative Organization Council visiting Pattaya citizens to handout 200 calendars 2022 and New Year greeting to Pattaya citizens.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *