ธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเริ่มตื่นตัวหลัง ททท.เผย ต่างชาติ 10 % เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเริ่มตื่นตัวหลัง ททท.เผย อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 10 % เริ่มเข้ามาท่องเที่ยวพัทยา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ผู้สื่อข่าวติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาต่อเนื่อง โดยรวมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เช่น ร้านนวด ร้านอาหาร โรงแรม เริ่มมีการรับสมัครพนักงานเพื่มขึ้น  นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ได้สะท้อนถึงปัญหาดังกล่าวว่าแม้ขณะนี้ทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจะส่อเค้าดีขึ้นจากมาตรการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังปิดตัวมานานแต่สิ่งที่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการกังวลเป็นอย่างมากคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคงานบริการ ที่ปัจจุบันแรงงานไทยยังกลับมาทำงานได้ไม่เต็มที่นักเพราะยังคงรอดูสถานการณ์ว่าหากต้องทิ้งภูมิลำเนากลับมาทำงานในเมืองพัทยาอีกครั้งจะคุ้มค่าหรือไม่  โดย นายขจรเดช อภิชาตตรากุล ผอ.ททท.พัทยา เผย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาการณ์การเดินทางเข้าสู่ประเทศผ่านทางส่วนกลางหรือสนามบินสุวรรณภูมิมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน ทางมุ่งสู่จังหวดชลบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอเป็นสัดส่วนกว่า 10 % ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ประเทศไทย หรือคิดเป็นยอดประมาณ 2,000 กว่าคนจาก 20,000 คน โดย 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาได้แก่ อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เข้าสู่พัทยาอยู่แล้ว และเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ข้างหน้านี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนมากยิ่งขึ้น ด้วยรับความสะดวกจากระบบ Thailand Plus ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

On 11th November 2021, the reporter continued survey on Pattaya tourism business; Pattaya City received at least 10% of foreign tourist’s visitors.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *