เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสมอนายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางกายของผู้สูงอายุเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมด้วยตารางเข้าช่อง โดยมีผู้สูงอายุจากชมรมดอกลำดวน จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการ โดย อาการสมองเสื่อมคือภาวะที่มีการสูญเสียความสามารถทางสมอง เช่น ความจำ การรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ภาษา ทิศทาง การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและบุคลิกภาพ แต่พบว่าการป้องกันสามารถลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ 1. เลือกอาหารที่เหมาะสม รับประทานให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์ 4. หลีกเลี่ยงกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูง 5. ไม่สูบบุหรี่ หรืออยู่ในที่ๆมีควันบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า 6.พยายามฝึกสมองให้คิดบ่อยๆ เช่น อ่านและเขียนหนังสือบ่อยๆ เล่นเกมส์ตอบปัญหา นับเลขถอยหลัง 7.หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 – 5 ครั้ง 8. พบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆ หากิจกรรมเพื่อคลายเครียด เช่น เข้าชมรมผู้สูงอายุ เป็นจิตอาสาในโรงพยาบาล 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10.ถ้ามีโรคประจำตัวต้องติดตามการรักษาเป็นระยะ นอกจากรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์แล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมอาการของโรคร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 11.ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่อสมอง โดยเฉพาะการหกล้มเป็นต้น

Nongprue Municipality opened physical activities campaign for prevention Dementia in the elderly

On Tuesday 6th July 2021 at the meeting room of Bannongsamoo Tambon Health Promotion Hospital,  Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality was the president open  the physical activities campaign to prevent the Dementia in the elderly residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *