เมืองพัทยาออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นางสาววารุณี  เรือนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะสุขสำนักการสาธารณะสุขเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึงตามกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน ดังนี้หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคธารัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมทั้งผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม สำหรับแผนงานวันนี้จำนวน 50 โดสจากรายชื่อการลงทะเบียนผ่านระบบเมืองพัทยา และวอร์คอินอีกประมาณ 30 โดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เจ็บป่วยง่ายตามแผนงานดุแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

Pattaya City held Mobile Unit given a flu vaccination to Khopai residents

On 9th July 2021, Mr. Manote Nongyai, Pattaya Deputy Mayor, along with Mrs. Warunee Ruankaew, Head of service, Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control Continuously department and Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team held a mobile unit given a flu vaccination to Khopai residents free of charge. 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *