เทศบาลเมืองหนองปรือส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าแก่ผู้สูงอายุลดการเกิดภาวะติดบ้าน ติดเตียง

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการข้อติดป้องกันได้ด้วยกามาร์บันด์ เนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปรือ เล็งเห็นว่าการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้านั้นเหมาะกับผู้สูงอายุ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับท่ากายบริหารในการชะลอการเกิดข้อติด นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดภาวะติดบ้าน ติดเตียง เพิ่มการมองเห็น คุณค่าและความสำคัญของตนเอง ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีต่อไป มีนางสาวธัญญนันท์ วันประดุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า โดยมี กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการข้อติดป้องกันได้ด้วยกามาร์บันด์ จะจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 038-933110

Nongprue Municipality held exercising with loincloths project to treat older residents’ rheumatism.

On 5th March 2021 at the health garden of the Municipality of Nongprue,  Nongprue Division of Public Health and Environment officials held exercising with loincloths project to treat older residents’ rheumatism. The event will be held every Wednesday from 10 am – noon, for more information 038-933110.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *