เมืองพัทยาจัดอบรมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยยุคโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาจัดการอบรมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องการรับประทานอาหารสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยยุคโควิด

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการระวังตัว ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง การสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย เช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร เสริมภูมิคุ้มกัน อาทิ ผัก ผลไม้ ที่สามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้แก่ พลูคาวหรือผักคาวตอง เห็ดต่าง ๆ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดออรินจิ เห็ดหลินจือ สำหรับผัก ผลไม้ และสมุนไพรที่ต้องรับประทานเป็นเครื่องดื่ม คือ ตรีผลา สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม น้ำขิง เป็นต้น พร้อมลงพื้นที่เดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่ได้เข้าใจอย่างทั่วถึงกันแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี การปฏิบัติตัวในขณะที่ยังไม่มีวัคซีน สิ่งที่ประชาชนจะใช้เป็นเกราะป้องกันโควิด-19 คือ วัคซีน DMHTT โดย D: Distancing เว้นระยะห่าง M: Mask สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H: Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T: Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T: Thai Cha Na ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ รวมทั้งแนะนำการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี และพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ควรหลีกเลี่ยง การบริโภคผัก ผลไม้ สมุนไพรช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัส พร้อมเน้นย้ำตรวจตราสอดส่องแรงงานต่างด้าว และผู้ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หากพบบุคคลดังกล่าวหรือผู้มีประวัติสัมผัสผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3209 ในวันและเวลาราชการ

On 19th January 2021, Mr. Priwan Aromchuen, Pattaya Mayor advisor, Mr. Nikom Saengkeaw, Pattaya Mayor Advisor Team, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president along with Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control officials and involved departments held Covid-19 virus prevention Campaign to give a knowledge and tips to Khopai Community residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *