เมืองพัทยาตรวจสอบที่ทำการชุมชนชัยพรวิถี เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ ชุมชนชัยพรวิถี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานชุมชนชัยพรวิถี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ทำการชุมชนชัยพรวิถี เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน รองรับประชาชนในพื้นที่ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าเมืองพัทยามี นโยบายจัดตั้งศูนย์แพทย์ชุมชนชัยพรวิถี โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ซึ่งจะมีแพทย์ พยาบาลประจำทุกวัน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน ทำหัตถการ เช่น ทำแผล ฉีดยาและอื่นๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

Pattaya City inspects Chaiyaporn Vidhi Community Office to set up the Primary Care Unit (PCU)

On 23rd June 2021, Mr. Manote Nongyai, Pattaya Deputy Mayor, along with Mr. Chalermpol Pholuk-in, Pattaya Mayor Assistant secretary, Chaiyaporn Vidhi Community president inspected Chaiyaporn Vidhi Community office to set up the Primary Care Unit (PCU).

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *