เทศบาลเมืองหนองปรือมอบถุงยังชีพ ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้จำนวน 300 ชุด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ กองสวัสดิการสังคม ร่วมมือร่วมใจกับจิตอาสาจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรีที่ 2 ศรีราชา นำโดยคุณวัชรี เอกเอื้อกุลภา นักวิชาการสรรพกรชำนาญการพิเศษและคณะ จัดกิจกรรมด้วยเงินส่วนตัวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมซื้อไข่ไก่ให้ครอบครัวที่มารับคนละ 1 แผงทำให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้ยากได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตมากขึ้น

On 20th May 2020 at Nongprue Health Park, Nongprue Municipality offered 300 care bags needed to disabled, elderly and the poor residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *