เมืองพัทยาจัด Big Cleaning Day ซอย 8 ชายหาดพัทยา สภ.เมืองพัทยา สร้างความเชื่อมั่น

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาทำความสะอาด Big Cleaning Day ซอย 8 ชายหาดพัทยา และ สภ.เมืองพัทยาสร้างความเชื่อมั่น วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ ซอย 8 ชายหาดพัทยา และ สภ.เมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ฝ่ายเทศกิจเขตพัทยา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ทำการ Big Cleaning Day ซอย 8 พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการช่วยกันทำความสะอาดด้วย จุดที่ 1 บริเวณ ซอย 8 เริ่มทำการล้างถนนพร้อมทั้งพ่นสารเคมีอัตโนมัติ ฉีดพ่นได้ทั่วถึงทั้ง 2 ข้างทาง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 จุดที่ 2 บริเวณ สภ.เมืองพัทยา โดยนำเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สูตรสกัดธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันและเสริมสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่โรงพักแห่งนี้ เนื่องจาก สภ.เมืองพัทยาเป็นสถานที่ราชการ มีประชาชนมาติดต่อเป็นประจำทุกวัน ประกอบกับมีจำนวนบุคลากรเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

Pattaya City held Big Cleaning Day at Soi 8 Pattaya Beach and Pattaya Police Station

On 18th March 2020, Pattaya City held big cleaning day by washing area and sprays anti- bacteria at Soi 8 Pattaya Beach and Pattaya Police Station areas to prevent COVID-19.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *