ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเอเชียนั่งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกประจำปีวาระ 2563-2565

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเอเชียนั่งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกประจำปีวาระ 2563-2565

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิต ธานี พัทยา ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีวาระ 2563-2565 แทนชุดเก่าซึ่งหมดวาระลง โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายประทีป มาโลตรา ประธานคณะกรรมการแต่งตั้ง ผู้บริหารบริษัทพัทยาเมล์ พับบลิชชิ่ง จำกัด นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้ เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกประจำปี 2561 – 2563 ได้ครบวาระในเดือนมีนาคม 2563 และทางสมาคมฯ ในวันนี้จึงได้ให้มีการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีวาระ 2563 – 2565 แทนชุดเก่าซึ่งหมดวาระลง โดยตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก คะแนนเสียงส่วนใหญ่ยกให้ นายพิสูจน์ แซ่คู ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเอเชีย นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ประจำปีวาระ 2563 – 2565 สำหรับอุปนายกสมาคม ได้แก่ คนที่ 1 นายชัยรัตน์ รัตโนภาส นายกสมาคมสปาไทย ทั้ง 4 ภาค คนที่ 2 นางสาวมรกต กุลดิลก ผู้อำนวยการกลุ่มเบลล่า วิลล่า โดย ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ อดีตนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและนายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ขยับมานั่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมแทนร่วมไปถึงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงอาทิ ผู้บริหารจากโรงแรม โฮเต็ลเจ พัทยา ผู้บริหารจากโรงแรมเครปดาราและอื่นๆ  ได้บริหารจัดการส่งเสริมบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Pattaya’s Asia Hotel resident manager was elected president of the Thai Hotels Association (Eastern Chapter) for the 2020-2022

On 13th March 2020 at Dusit Thani Pattaya, Mr. Phisut Sae-khu, the resident manager of Pattaya’s Asia Hotel, was elected president of the Thai Hotels Association (Eastern Chapter) for the 2020-2022.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *