ปชช-นทท แห่ทำบุญเสริมมงคลวัดชัยมงคลพระอารามหลวงตามความเชื่อเนื่องแน่น!

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ปชช-นทท แห่ทำบุญเสริมมงคลวัดชัยมงคลพระอารามหลวงตามความเชื่อเนื่องแน่น!

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวงได้มีการจัดพิธี สวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่โดยบรรยากาศภายในงาน มีบรรดาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเข้าร่วมพิธีการกันอย่างต่อเนื่อง โดยทางวัดได้จัดสถานที่รองรับผู้มาร่วมงานกว่า พันกว่า ที่นั่งทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมมงคล เป็นมงคลต่อการเริ่มศักราชใหม่ เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังต่อลูกหลานให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพราะการสวดมนต์ทำให้เกิดการเจริญสติ ทำให้จิตเกิดสมาธิ จิตใจสงบสุข นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงฆ์ในส่วนการลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และ ปัญญา เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล สร้างบรรยากาศรู่เช่นเห็นจริงในสัจธรรม เริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคล อันจะส่งผลให้ได้รับสิ่งที่เป็นมงคลตามความเชื่อของแต่ละบุคคลทั้งนี้ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารต่างๆมากมายสร้างสีสันได้เป็นอย่างดี

Tourist and Pattaya citizens joined a year-end prayer sessions at Wat Chaimongkol Wat Phra Aaramluang

On 31 December 2019 pack of tourist and Pattaya citizens joined a year-end prayer sessions at Wat Chaimongkol Wat Phra Aaramluang for the happiness of 2020.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *