Rotary Club of Pattaya Center International plant a forest of Thongurai trees along Pattaya Hill

Please follow and like us:

Pattaya Good New Team

โรตารี่พัทยา เซ็นเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเมืองพัทยาทำกิจกรรมปลูกป่าต้นทองอุไร 100 ต้น เนื่องในวันโรตารีเดย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดมลภาวะ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 ก.พ. 67 ที่บริเวณใกล้เคียงป้ายพัทยาซิตี้ เขา สทร.5  เมืองพัทยา คุณจาน่า สุวรรณศรี นายกก่อตั้งและนายกสโมสรโรตารี่พัทยา เซ็นเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมสมาชิกสโมสร ร่วมเมืองพัทยาทำกิจกรรมปลูกป่าต้นทองอุไร บริเวณโดยรอบเขา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสวยงาม โดยมีนายมาโนช  หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ดร.ศิวัช  บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปลูกป่าต้นทองอุไร 100 ต้น เนื่องในวันที่ 23 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันโรตารีเดย์ และครบรอบ 119 ปี โรตารีสากล ซึ่งทางสโมสรโรตารี่พัทยา เซ็นเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เล็งเห็นปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในอาศ PM 2.5 ที่กำลังประสพปัญหาในขณะนี้ จึงได้ร่วมกับทางเมืองพัทยา ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดักจับสารพิษในอากาศ และสามารถป้องกันฝุ่นละออง เพราะส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ โดยเฉพาะใบ สามารถช่วยดักฝุ่นได้ดี ซึ่งฝุ่นละอองที่ลอยอยู่บนอากาศจะผ่านต้นไม้ติดค้างอยู่บนผิวใบ ซึ่งเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดมลภาวะ และเป็นแรงบัลดาลใจ และขับเคลื่อนงานด้านการกุศลด้านการช่วยเหลือสังคม

ทั้งนี้เพื่อแสดงพลังในการร่วมกันทำความดี ของชาวโรแทเรียน ตามแนวทางเจตนารมณ์ของสโมสร ในการที่ต้องการให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น สนับสนุนและสร้างเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นพื้นฐานของความอุตสาหะอันมีคุณค่า โดยเน้น สร้างความสนิทสนมกัน เพื่อเป็นโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม อันสูงส่งในธุรกิจ และวิชาชีพต่างๆ ยกย่องคุณค่าของอาชีพทั้งปวงที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  สนับสนุนให้ชาวโรแทเรียนนำอุดมการณ์ แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ไปใช้  ส่งเสริมความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติภาพระหว่างประเทศ ด้วยมิตรภาพของนักธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

English by RCPCI PR

RCPCI PARK – THE FOUNDATIONS WERE POWERFULLY LAID ON FEBRUARY 23

In honor of Rotary International, in honor of Rotary in Thailand: on February 23rd, the members of Rotary Club Pattaya Center International (RCPCI) created the basis for a park in Pattaya and to bring honor to Rotary throughout Thailand – and many donations to be able to work with blessings throughout Thailand.

February 23 – this is Rotary’s 119th Birthday. That day is also called World Understanding and Peace Day.

In Pattaya, the foundation stone for the RCPCI Park in Pattaya has now been laid, in close cooperation and with great help from City Hall. Big thanks go to the mayor Poramet Ngampichet and the Department of Environment in Pattaya. The first project is located on the mountain of Phra Phra. It has a broad 180-degree view of Pattaya. (Next to City Coffee).

With two large trucks with the trees and more than 20 employees, they supported the planting on February 23rd and learned a lot about Rotary!

The first 100 trees are planted. Personally, by many members who came together on February 23rd under the protection of the cool morning sun. The words of Janna Suwannasri, the club’s founder and president, were powerful.

“Dear members and friends

Thank you for coming today to celebrate a historic day. Today the first trees for the RCPCI Park are being planted. We will create a park here – with donors from our region and all over Thailand – that will bring help to so many who need it. I hope that in many years I will be able to look back on today in a large park. Thank you all for your help and sympathy.”

From now on, the RCPCI Park will be expanded every February 23rd, and this will become a tradition in the coming years. The park will also be continually expanded throughout the year, with large tree donations.

The trees planted by Rotary-Members and friends bring…Charity: A minimum donation of 300 baht is the minimum donation per tree, with the proceeds going to the Rotary Thailand and regional charities. The donations from Pattaya and the surrounding area go to our club’s fundraising organization, the other donations – those not from our region – go directly to Rotary Thailand.

Rotary clubs across Thailand can spread the word about the Park as anyone can contribute with donations large and small. For each planting, friends, relatives, acquaintances – or the donor himself – receive a certificate confirming the planting in their name. 

RCPCI Park is charity in a new dimension. From now on for many years! Trees are life. Rotary is help for life. Our members put themselves at the service of the lives of people who are in the shadows.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *