เปิดโครงการ พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 4 พ.ต.อ.กุลชาต กุลชัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา รักษาการประธานชุมชนซอยกอไผ่ นางกัญฐณา พรชัย เลขาประธานชุมชนฯพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ และตัวแทนจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าตำรวจ สภ.เมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการ พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ในโครงการอบรมหลักสูตรช่างส่งเสริมอาชีพชุมชน โดยวิทยากรชำนาญการ มี 2 วิชา โดยภาคเช้ามีการสอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

และภาคบ่ายมีการสอนปะยางมอเตอร์ไซค์ โดยเปิดรับจำนวน 200 คน ต่อ 1รุ่น /1 คน อบรมได้ 1 ครั้ง ผู้อบรมต้องอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อบรมตั้งแต่ เวลา 8.00-15.00 น. ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้ค่าเดินทาง 200 บาท 2. หม้อไฟฟ้า หรือ กาต้มน้ำ 3. ชุดประแจ 4. อาหารกลางวัน 1 มื้อ เบรก 2 มื้อ โดยมีประชาชนที่สนใจเข้ามารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน ในการสอนอาชีพ ที่เขาต้องการอยากทำ ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพให้เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จากนั้นไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน ติดตาม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้จริง และพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างมั่นคง ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นฐาน

Department of Industrial Promotion open Career Development Campaign to increase income for residents in Khopai Community on 30th November 2022.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *