เทศบาลเมืองหนองปรือร่วม อบจ.ชลบุรี เปิดกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือร่วม อบจ.ชลบุรี เปิดกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุงร่วม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากฐานข้อมูล Thai QM เทศบาลเมืองหนองปรือนายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ที่ผ่านมานั้น ได้สร้างผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจอย่างมหันต์ เทศบาลเมืองหนองปรือ มีความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยดำเนินการดังนี้

1.ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ครอบคลุม 44 ชุมชน

2.มอบหน้ากากผ้าพร้อมเจลล้างมือ จำนวน 100,000 ชุด และมอบหน้ากากผ้าพร้อมเจลล้างมือให้ประชาชาแฝง จำนวน 50,000 ชุด รวมเป็น 150,000 ชุด

3.ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบเงินค่าครองชีพครอบครัวละ 1,000 บาท จำนวน 11,012 ครัวเรือน  ในระบบ THAI QM ทั้งหมดนี้ สำเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นอย่างดี เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้ประกาศเกียรติคุณและขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล,หน่วยงาน,สถานประกอบการ ที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

On 16th July 2020 at Nongprue Health Park, Nongprue town municipality cooperated with Chonburi Provincial Administrative Organization held the event to help residents during the Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *