กองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

กองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริการประชาชนในชุมชนฟรี

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ บริเวณซอยกอไผ่ 6 หมู่บ้านอิสลาม นายนิคม  แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ จ้อยจินดาประธานชุมซอยกอไผ่ พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสาลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อควบคุมโรค โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อจากเมืองพัทยาบริการประชาชนในชุมชน โดยจะทยอยทำเนินการไปเรื่อยๆให้ครอบคุมพื้นที่รับผิดชอบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสนใจให้พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 โทร 081-9401583

Mother of Land Fund at Khopai Community set budget for sprays anti- Covid-19 virus machine

On 7th April 2020 at Soi Khopai 6 (Islamic village), Mr. Nikhom Sangkeaw, Mother of Land Fund at Khopai Community President, Mr. Wirat Joyjinda, Khopai Community President and volunteers sprayed anti- Covid-19 virus by using sprays anti- Covid-19 virus machine from Mother of Land Fund at Khopai Community’s budget and anti- Covid-19 virus liquid supported by Pattaya City. Citizens who would like spray anti- Covid-19 virus services please call: 081-9401583

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *