ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจไทยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยฯลฯ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ข้อมูลเพิ่มเติมสำนักข่าวไทย (Thai News Agency)

ภาษาไทย/English

ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจไทยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยฯลฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ในพื้นที่เมืองพัทยา ประชาชนหลายอาชีพได้รับความเดือดร้อน ไปทุกหย่อมหญ้า การทำมาหากินยากขึ้นมากพ่อค้าแม่ค้าหลายคน เปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่ารายได้ลดลงจากเดิมมาก และไม่พอที่จะเช่าร้านต่อ ก็ต้องปิดตัวลงไปตั้งหลักกันก่อน หันไปค้าขายออนไลน์ หรือขายอยู่กับบ้านพัก ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุน เพื่อความอยู่รอด รวมไปถึงรูปแบบบริษัท หรือโรงแรมต่างๆ ก็มีการปรับลดโครงสร้างลดพนักงานลง เพื่อประคับประคองธุรกิจ เนื่องจากงานต่างๆของบริษัท หรือ โรงแรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีงานให้พนักงานทำเหมือนสภาวะปกติ ส่งผลกระทบสภาวะลูกโซ่ เช่น การถูกเลิกจ้างงาน หรือลดงานลดค่าจ้าง เพื่อความอยู่รอดของนายจ้างและลูกจ้างโดยมาก ทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็จะมีการกู้ยืมเงินมาลงทุนจากสถาบันการเงินรัฐหรือเอกชนต่างๆ เพื่อเอามาหมุนเวียน ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่มาพบกับปัญหาผลกระทบภาวะเศรษฐกิจไทยผันผวน จึงอาจส่งผลกระทบในการชำระหนี้ในแต่ละเดือนไม่คล่องตัวเหมือนที่ผ่านมา

ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดย นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยข้อมูลเพิ่มทางสำนักข่าวไทย ว่าจากการติดตามสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไป  ธปท. ได้ติดตามสถานการณ์และมีความห่วงใย มาโดยตลอด จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงิน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเชิงรุก โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิ ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10 เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือ ด้านสภาพคล่อง และ ปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง และทันท่วงที ธปท. จึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง รวมทั้งการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

ธปท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหนี้จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น และส่งผลให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ทันท่วงที ทั้งนี้สามารถติดตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของแต่ละสถาบันการเงินผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆ และ ธปท.

The Bank of Thailand (BOT) extends debt to help debtor due to the Thai economy affection and COVID-19.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *