ประธาน SSRT 4 เขต เข้าเยี่ยมสมาชิกที่นอนป่วยเพื่อมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ประธาน SSRT 4 เขต เข้าเยี่ยม สมาชิกที่นอนป่วยเพื่อมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ ร.พ. เมโมเรียล พัทยา นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธาน SRRT พร้อมด้วยประธานเขต อาทิ  นายอำนวย ม่วงทอง นายสุรินทร์ ยิ้มใย นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขส่วนควบคุมโรคและส่วนเกี่ยวข้อง เข้าเยื่ยมและมอบเงินสวัสดิการเจ็บป่วยจำนวนหนึ่งให้แก่ นางทัศณะกัลยา โต๊ะมุดบำรุง เป็นสมาชิก SRRT ที่นอนป่วยรักษาอยู่ที่ ร.พ.พัทยาเมโมเรียล เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยี่ยวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกให้สู้ต่อไป

4 SSRT’s Chairmen visited illness member

In the afternoon of 23rd January 2020 at Pattaya Memorial Hospital, 4 SSRT’s chairmen (Surveillance and Rapid Response Team) visited and offered money to illness member.

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *