เมืองพัทยาออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ชุมชนซอยกอไผ่

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาออกหน่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ที่ชุมชนซอยกอไผ่

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา นำโดย นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสาธารณะสุขเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนในชุมชนซอยกอไผ่เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างทั่วถึงตามกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน ดังนี้ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคธารัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมทั้งผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม สำหรับแผนงานวันนี้จำนวนไม่ต่ำกว่า  50-60 โดส จากรายชื่อการลงทะเบียนผ่านระบบเมืองพัทยา และวอร์คอินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เจ็บป่วยง่ายตามแผนงานดุแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา  สำหรับ การออกหน่วยครั้งต่อไปวันที่ 7 ม.ย. 65 ที่ วัดธรรมสามัคคี วันที่ 8 ม.ย. 65 ที่ ชุมชนแหลมราชเวช  วันที่ 9 ม.ย. 65 ที่ ชุมชนวัดโพธิสัมพันธ์ และวันที่ 10 ชุมชนชันพรวิถี ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-13.00  น.  สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Pattaya City held Mobile Unit given a flu vaccination to Khopai residents

On 6th June 2022, Pattaya Bureau of Public Health Division of Disease Control Continuously department team held a mobile unit given a flu vaccination to Khopai residents free of charge.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *