เทศกิจเมืองพัทยาดำเนินการตรวจตู้ฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง

Please follow and like us:

เทศกิจเมืองพัทยา ลดจุดเสี่ยง คนในชุมชุนปลอดภัย ดำเนินการตรวจตู้ฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/ English

เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565 พื้นที่เมืองพัทยา พันตำรวจตรี จีรวัฒน์​ สุคนธทรัพย์​ รก.ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยา หน.งานเทศกิจเมืองพัทยา มอบหมายเจ้าหน้าที่เทสกิจเมืองพัทยาดำเนินโครงการต่อเนื่อง “ตู้ฟ้าทะลายโจร” ​เพื่อ ลดจุดเสี่ยง​ เข้าใจ​ เข้าถึง​ และทำงานเคียงข้างประชาชน ซึ่งส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา​ ฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา​ นอกจากจะมีหน้าที่ดูแลความสะอาด ความและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง​ ยังมีหน้าที่สร้างความปลอดภัย และลดจุดเสี่ยงให้แก่​ ชุมชนในเขตเมืองพัทยา​สำหรับโครงการ “เทศกิจเมืองพัทยา​ ตู้ฟ้าทะลายโจร​” เป็นจุดตรวจตู้ความสงบเรียบร้อยหลัก ในการปฏิบัติงานจะคล้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกตรวจตู้แดง ดำเนินการไปแล้ว 10 จุดเสี่ยง​ โดยแบ่งออกเป็น 3 เขต​ ได้แก่ เขตนาเกลือ​ เขตพัทยา​ และเขตจอมเทียน​ ทั้งหมด 3 ผลัด​ ผลัดเช้า​ เวลา​ 08.30-16.00น.​ ผลัดบ่าย​ 15.00-23.00น.​ ผลัดดึก​ 23.00-08.00น.​ ทำหน้าที่สลับหมุนเวียน ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในเขตเมืองพัทยา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือสามารถโทร 1337 คอลเซ็นเตอร์ เมืองพัทยา ทั้งนี้ยังลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้า ที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการนำซุ้ม โต๊ะ เก้าอี้ หรือสิ่งของ มาวางบนทางเท้ากีดขวางทางเดิน ยึดพื้นที่สาธารณะมาใช้ส่วนตัว ที่บริเวณถนนพัทยาสายสาม โดยเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการชี้แจงให้เจ้าของดำเนินการย้ายออก เพื่อให้เกิดทางเดินสาธารณะคืนพื้นที่ทางเท้าให้แก่ประชาชน

Pattaya municipal continues the blue patrol boxes project.

On 1st April 2022 in Pattaya area, Pattaya municipal informed about municipal blue patrol box project which was set up to prevent crime in the communities and to help citizens 24 hours. There municipal has set up now 10 points of blue patrol boxes in three areas; Naklue, Pattaya, and Jomtien.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *