เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่มอบเตียง รถเข็นวีลแชร์ และถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ที่  พื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ซอยมัสยิดนูรุ้ลยากีน, หลังเทศบาลตำบลโป่ง และหมู่บ้านโรยัล กรีน ปาร์ค นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบเตียง รถเข็นวีลแชร์ และถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยดังนี้

1.มอบเตียงและถุงยังชีพให้กับนายวาทิตย์ หอมจันทร์ ป่วยทางด้านการเคลื่อนไหว แขนมีปัญหา

2.มอบเตียงให้กับนางวรรณนา คำสุข เป็นมารดาของ นางสาวสุภาวดี คำสุข พนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองหนองปรือ ป่วยทางด้านการเคลื่อนไหว

3.มอบรถเข็นให้กับ Mr.Akima Shizuo ป่วยทางด้านการเคลื่อนไหว

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนเบื้องต้นในการดำรงชีวิตต่อไป ประชาชนท่านใดต้องการรถเข็นวีลแชร์ เตียงผู้ป่วย หรือต้องการบริจาครถเข็นวีลแชร์ เตียงผู้ป่วย สามารถติดต่อได้ที่นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เบอร์โทรศัพท์ 082-4684999

Nongprue Municipality donated bed, wheelchair and needed bags to help disabled

On 30th March 2022, Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality along with Nongprue Municipal Council Member and Nongprue municipality Division of Public Health and Environment officials distributed beds, wheelchairs and needed bags to help disabled residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *