เมืองพัทยาส่งเสริมปชช.ที่รักสุขภาพออกกำลังกายสนามกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  ที่สนามกีฬาใต้สะพานข้ามแยกแหลมบาลีฮาย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ผู้ช่วยรับมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกายสำหรับคนรักสุขภาพ มีทั้งสนาม ฟุตซอล ลานเอ็กซ์ตรีม สนามบาสเกตบอล  ตะกร้อ และอีกหลากหลายกีฬามีสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้าส่องสว่าง มีที่จอดรถโดยใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ในการก่อสร้าง เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ทางเมืองพัทยาได้รับข้อเสนอจากประชาชนหลายส่วนเห็นว่าควรพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวดีกว่าปล่อยให้รกร้างและเป็นแหล่งส่องสุ่มของคนเร่ร่อนจรจัด หรือ กลายเป็นที่ให้คนบางกลุ่มนำมาหาประโยชน์ส่วนตัวในการจัดทำที่จอดรถ หารายได้เข้ากระเป๋า โดยที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับรู้ ทางเมืองพัทยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนส่วนมากที่เห็นพ้องต้องกันนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยจะใช้พื้นที่ของแต่ละช่องมาออกแบบเป็นลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้ประโยชน์

Pattaya City provide the sports center area located under the Bali Hai Pier, South Pattaya for residents.

On 23rd March 2022, Mr. Pattana Boonsawat, Pattaya Deputy Mayor along with Mr. Priwan Aromchuen, Pattaya Mayor Advisor, Mr. Poramet Ngampichet, former assistant of Minister of Culture Ministry of Culture and involved department paid a visit to the sports center area located under the Bali Hai Pier in South Pattaya. The sports center area is provided to all sports lover residents for doing sports activities and exercising.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *