เมืองพัทยามอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยชาวบ้านและผู้ป่วยติดเตียง

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยามอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยชาวบ้านและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนชัยพฤกษ์และซอยกอไผ่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ ชุมชนชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 12 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะทำงานและส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบ ถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานะการ์ณโควิด–19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และพูดคุยให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชน ชาวชุมชนชัยพฤกษ์หมู่ที่ 12 อ.บางละมุง ต่อมา ได้เดินทางต่อมายังพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่มอบผลไม้เนื่องด้วยทางคุณนุช เจ้าของร้านขายผลไม้หมู่บ้านรุ้งแลนด์ ได้นำกล้วยหวีใหญ่ๆให้ทีมงาน นำไปแจกกับผู้สูงอายุ ในชุมชนกอไผ่ฝากต่อมาเป็นสะพานบุญร่วมกับคณะทำงานที่ได้เพิ่มเติมไข่ไก่ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน

Pattaya City distributes needed bags to help disabled and poor residents.

 On 1st March 2022Mr. Poramet Ngampichet, assistant of Minister of Culture Ministry of Culture, Mr. Priwan Aromchuen, Pattaya Mayor Advisor, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team together with Pattaya Working Team and involved department visited residents in Chaiyapruek community and residents in Soi Khopai to distribute needed bags to help disabled and poor residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *