มพย.เปิดกิจกรรมวันเอดส์โลกสร้างความตระหนักให้รู้โทษของโรค HIV

Please follow and like us:

Jetsada Homklin

ภาษาไทย/English

มพย.เปิดกิจกรรมวันเอดส์โลกสร้างความตระหนักให้รู้โทษของโรค HIV

Pattaya City opened World AIDS Day event to announce citizens and tourists aware of the dangers of AIDS.

1 ธ.ค. 61 ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก ที่ ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลาง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานที่มาร่วมงานฯ ก่อนที่จะร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ปัจจุบันโรคเอดส์ยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่ต้องดำเนินการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก Getting to Zero โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้องค์กรภาครัฐเอกชนสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคเอดส์

ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี และเล่นเกมส์ทายปัญหา พร้อมทั้งชมการแสดงรีวิวประกอบเพลงรณรงค์วันเอดส์โลก การแสดงศิลปะการฟ้อนรำไทยประยุกต์ การแสดงสร้างความบันเทิงให้ข้อคิดการป้องกันโรคเอดส์ และการแสดงละครเชิงสร้างสรรค์ให้ข้อคิดการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์

Pattaya City opened World AIDS Day event to announce citizens and tourists aware of the dangers of AIDS.

On 1st December 2018 at Central Pattaya Beach Mr. Poramet Ngampichet Deputy Pattaya Mayor was the president opened World AIDS Day event and presented the honor certificates to organizations which attended the event. There were Pattaya City Administrations, government officers and citizens joined the World AIDS Day parade. To announce citizens and tourists aware of the dangers of AIDS and Getting to Zero were the objective of the event. Exhibitions zone, health checkup zone, traditional Thai dance shows and many activities were held at the event.

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *