สภ.เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

สภ.เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อช่วงสายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ พ.ต.อ. กุลชาต กุลชัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา มอบหมาย ร.ต.ท.ทองอินทร์ ปัญญานาม รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพัทยา นาย วิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนกอไผ่ พร้อมคณะกรรมการชุมชน และจิตอาสา นาย นิคม แสงแก้ว ประธานอาสาตำรวจบ้าน สภ.เมืองพัทยา จัดประชุมโครงการ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วม เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข (ชป.กร.ร่วมฯ) สนับสนุนการป้องกัน เขตพระราชฐาน เขาพระต าหนัก พัทยา พร้อมดำเนินการตามโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน ผู้ป่วยติดเตียง รับฟังปัญหา จากตัวแทนชุมชน และได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กัน

Pattaya Police cooperated with Khopai Community distribute needed bags to citizens.

On 12th February 2022 at Khopai Community, Pattaya Police officers together with Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community President, Mr. Nikom Saengkeaw, Chief of Pattaya Community Police Volunteers and Khopai Community Committees distributed needed bags to help disabled residents.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *