คริสตจักร บ้านพระคุณ หนองใหญ่ พัทยาจัดงานฉลองคริสต์มาส

Please follow and like us:

คริสตจักร บ้านพระคุณ หนองใหญ่ พัทยาจัดงานฉลองคริสต์มาสสานสัมพันธ์ชาวคริสไทย-จีน

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ เรียบถนนชายหาดจอมเทียน สาย 1 นายนิคม แสงแก้ว ประธานตำรวจอาสา สภ.เมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นางชนัฎ ชาโลม ผู้ประสานการจัดงาน พร้อมคณะเดินทางมาร่วมงานฉลองคริสต์มาสสานสัมพันธ์ไทยจีน ซึ่งจัดโดยคริสตจักร บ้านพระคุณหนองใหญ่ พัทยา ไทย-จีน โดยมีอาจารย์เพิ่มพูน กุลพิชญาภา ศิษยาภิบาล  เป็นผู้นำในการประกอบพิธีการขอพรพรเจ้าเริ่มด้วยพิธี บัพติศมา ที่ชายทะเล เพื่อเป็นการขอขมา จากนั้นเข้าสู่ในห้องประกอบพิธีการโดยมีการคัดกรองอุณหภูมิทุกคนที่มาร่วมพิธีตามมาตราการของรัฐบาล จากนั้นได้มีการ นมัสการเพลงจีนเพลงไทย ขอพรพระเจ้า ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีชาวไทยและชาวจีนจากทั่วโลกรวมกันกว่า 200 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งการร่วมกันทำกิจกรรม เริ่มด้วยพิธีนมัสการที่คริสตจักร ประกอบด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ต่อเนื่องด้วยการ อธิษฐานขอพรพระเจ้า และร้องเพลงร่วมกันโดยการใช้เครื่องดนตรีเข้ามาประกอบตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนาคริสต์ เพื่อสรรเสริญพระเยซู ต่อด้วยกิจกรรมสามัคคีธรรม หมายถึง การร่วมพูดคุยสนทนาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด เชื่อมสัมพันธไมตรีกัน อันดีงามและขอขอพรพระเจ้าเพื่อให้ประเทศไทยพบความสงบสุขรักใคร่สามัคคีปรองดองให้ทุกชนชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกัน

Grace Bible Church Nongyai – Pattaya held Christmas’s Day 2021

On Sunday 19th December 2021 at Baptist Conference Center Jomtien Beach, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team, Mrs. Chanat Shalom, event coordinator attended in Grace Bible Church Nongyai Pattaya Thai and Chinese Christmas’s Day 2021. The ceremony started with Baptism which led by Ajarn Permpoon Kulpitchayapa, Pastor. There were Thai and Chinese catholic attended the ceremony.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *