เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมืองพัทยาร่วมชุมชนซอยกอไผ่เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรค

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะทำงานนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาและ ทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีน ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรค ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตราการควบคุมโรค ขับเคลื่อนโยบายตามแผนงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา วันนี้ครบกำหนดในการมารับวัคซีนเข็มที่ 2  ซึ่งสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมับวัคซีนได้จะมีการลงพื้นที่ชิงรุก โดยมอบหมายให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้แก่ผู่ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้โดยมีอสม.ในเขต คอยติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อรายงานอาการต่อทีมแพทย์เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งในงานยังมีการออกบู๊ท จากธนาคารออมสิน การออกบู๊ทอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากชมรมประภาคารคริสเตียนพัทยา และร้านครัวแสงแก้ว ให้ประชาชนรับประทานฟรี อีกด้วย

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยเมืองพัทยาได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ให้ได้มากกว่า 80% โดยเร็วที่สุด ทั้งในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ผู้ที่รอวัคซีนโดสที่ 2 และผู้ที่รอบูสเตอร์วัคซีน โดสที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยาและโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้วางแผนไว้ เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเรื่องโรคระบาดมากขึ้น และพร้อมที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในเมืองพัทยาตามกำหนดการเปิดเมืองท่องเที่ยวนำร่องในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้

Pattaya City cooperated with Khopai Community competed Covid-19 vaccination 2 dose for the senior residents aged 60 years and above and patients with seven chronic diseases.

On 12th November 2021 at Khopai Community, Mr. Wirat Joyinda, Khopai Community president, Mr. Nikhom Sangkeaw, Pattaya Mayor Working Team, Khopai Community committees, Pattaya City hospital team and involved department provided Covid-19 vaccination 2 dose for the senior residents aged 60 years and above and patients with seven chronic diseases: severe chronic respiratory disease, cardiovascular disease, stroke, chronic kidney disease, cancer of all types, diabetes and obesity.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *