พิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนชุมชนร้อยหลังนาเกลือ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

พิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนชุมชนร้อยหลังนาเกลือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

เมื่อช่วงสายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ ชุมชนร้อยหลัง (พัทยาเหนือนาเกลือ)  พ.ต.อ. สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง รอง.ผบก.ภ.จว.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง  ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาตร์ชาติ โดยมี พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ไชยอินทร์ สวป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์  นาย นิคม แสงแก้ว ประธานอาสาตำรวจบ้าน สภ.เมืองพัทยา นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนต่างๆ ในเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตำรวจภูธภาค 2 อสม.เมืองพัทยาและส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน และลงนาม MOU เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาคีเครือข่ายร่วมประชาชนเพื่อดำเนินงานตามโครงการฯใส่ใจให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมาย นโยบายเพื่อพัฒนา การบำบัดผู้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยหลังจากจัดตั้งคณะทำงานเสร็จสิ้น จะใช้เวลา 3 เดือนปฏิบัติการลงพื้นที่เชิงรุกทำการกลั่นกรองรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพ ทุกคน เพื่อนำไปบำบัดร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมแก้ไข ติดตาม ช่วยเหลือ ให้เกิดสังคมสงบสุข โดยประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่เบอร์กลาง 191 หรือ ที่ชุมชนร้อยหลัง(พัทยาเหนือนาเกลือ) 

Pattaya Police Station and Roi- Lang Community held Anti – Drug MOU-Memorandum of Understanding signed

On 14th November 2021 at Roi- Lang Community held Anti – Drug campaign and MOU-Memorandum of Understanding signed. To solve drug problems in communities was the objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *