เทศบาลเมืองหนองปรือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงเรียนบ้านเนินพลับหวานโรงเรียนวัดสุทธาวาส

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โรงเรียนวัดสุทธาวาส  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ on site เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายใต้มาตรการสุขอนามัย School Isolation ประชาชนท่านได้พบผู้ติดเชื้อหรือพบผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-933110

Nongprue town municipality sprayed anti- Covid-19 virus at BaanNernplubwarn and Sutthawat Temple School

On 4th November 2021, Nongprue Municipal Council Member District 2 together with with Nongprue municipality officials led Nongprue municipality Division of Public Health and Environment officials sprayed anti- Covid-19 virus at BaanNernplubwarn and Sutthawat Temple School.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *