เทศบาลเมืองหนองปรือพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหมู่บ้านฉัตรแก้วซอยเขาน้อย

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

วันจันทร์ที่ 23  กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ มาบยายเลีย ซอย 19 และ 35  หมู่บ้านฉัตรแก้ว 1 หมู่บ้านฉัตรแก้ว เฟส 2  และหมู่บ้านสยามคันทรีคลับ  นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดประชาชนท่านได้พบผู้ติดเชื้อหรือพบผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อสามารถแจ้งได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-933110

Nongprue town municipality sprayed anti- Covid-19 virus at Chat Kaeo Village Soi KhoNoi

On Monday 23rd September 2021, Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality along with Nongprue municipality officials led Nongprue municipality Division of Public Health and Environment officials sprayed anti- Covid-19 virus at Map Yai Lia Soi 19 and 35, Chat Kaeo Village 1, Chat Kaeo Village phase 2 and Siam Country Club Village Pattaya area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *