เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการตู้ปันสุขวันละ 100 ชุด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดโครงการตู้ปันสุขวันละ 100 ชุด15.00-16.00 น. ทุกวัน

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่  สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมนายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ดูแลให้กำลังใจประชาชนที่มารับของอุปโภคบริโภคโครงการตู้ปันสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเทศบาลเมืองหนองปรือจะเริ่มแจกของอุปโภคบริโภคตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จำนวน 100 ชุด ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ สำหรับประชาชนท่านใดต้องการนำของอุปโภคบริโภคมาบริจาค เพื่อนำมาร่วมโครงการตู้ปันสุข สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ หรือสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038-933110 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนหนองปรือไม่ทิ้งกัน คนมีแบ่งปัน คนรับสุขใจ

Nongprue Municipality provided “Pan Suk Box” to help citizens

On 2nd August 2021, Nongprue Municipality led by Mr. Winai Inpitak, Mayor of Nongprue Municipality along with Mr. Somchoke Yindeesuk, Deputy Mayor of Nongprue municipality visited “Pan Suk Box” project. “Pan Suk Box” (dried food, eggs, drinking water, snacks, daily use materials, and many more items) are giving to help local citizens during the COVID -19 each day 100 packs from 3 – 4 pm at Nongprue Health Park.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *