เมืองพัทยาเปิดตรวจเชิงรุกโครงการ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” จุดตรวจสำนักสงฆ์หนองอ้อ

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ สำนักสงฆ์หนองอ้อ เมืองพัทยาเปิดตรวจเชิงรุกโครงการ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” เนื่องจากเมืองพัทยามีการตรวจเชิงรุกในชุมชน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับชาวบ้านในชุมชนเขต 3โซนทะเล มีชุมชนชุมสาย หนองอ้อ อรุโณทัย บงกช พัทยาใต้พัฒนา ซอย 6 ยศศักดิ์ มารับการตรวจหาเชื้อได้ที่วัดหนองอ้อ โดยผู้ที่ต้องการตรวจจะต้อง นำสำเนาบัตรประชาชนเบอร์โทร มายื่นรับคูปองได้ที่ประธานชุมชนที่ระบุข้างต้นเพื่อมาทำการตรวจในวันดังกล่าวโดยเป็นการตรวจตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นเพื่อเป็นการลดการกระจายเชื้อ ในส่วนของการตรวจหาเชื้อ หากผลตรวจ ATK เป็นบวก จะมีการแยกตัวผู้ติดเชื้อเพื่อตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผลที่แน่นอน และให้ทำการ X-Ray ปอดเพิ่มเติมทันที โดยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไปคอยให้บริการ ณ จุดตรวจ ในกรณีที่มีอาการไม่มาก (กลุ่มสีเขียว) ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบแยกกักตัวแบบดูแลตนเองที่บ้านได้ จะได้รับยากลับบ้าน พร้อมให้แอดไลน์ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” (Line ID: @ SAVEPATTAYA) เพื่อคอยรายงานผล หรือสอบถามอาการต่างๆกับทีมแพทย์ และทีมงานเมืองพัทยาได้อย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนที่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนฯ มาก่อน ทางเมืองพัทยาได้ให้บริการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 1 ในทันที สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยา และเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หากท่านมีความประสงค์รับบริการการตรวจเชิงรุกในรอบถัดไปสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานชุมชน อสม. ในเขตของท่าน และทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในชุมชม SRRT หรือสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form ได้ที่ https://forms.gle/84cmXPPHePz87GVq8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเมืองพัทยา 1337  

Pattaya City held Antigen Test Kit (ATK) at Wat Nong-Or, Central Pattaya

On 11th August 2021 at Wat Nong-Or, Central Pattaya, Pattaya City held One Stop Service mobile unit for Covid-19 Antigen Test Kit (ATK) to provide Pattaya citizens (“Save Pattya”) 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *