เทศบาลเมืองหนองปรือลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชุมชนเนินพลับหวาน

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 ที่ ชุมชนเนินพลับหวาน นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 2 นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ประชาชนท่านได้พบผู้ติดเชื้อหรือพบผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อสามารถแจ้งได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-933110

Nongprue town municipality sprayed anti- Covid-19 virus at Nernplubwarn Community

On 26th July 2021, Mr. Wanchai Seana-ngam, Deputy Mayor of Nongprue municipality along with Nongprue municipality officials led Nongprue municipality Division of Public Health and Environment officials sprayed anti- Covid-19 virus at Nernplubwarn Community area.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *