ประชุมติดตามแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยา PATTAYA MOVES ON

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เวลา​ 16.00 น. ณ​ ห้องประชุม​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา​ นายสนธยา​ คุณปลื้ม​ นายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานในการประชุมติดตามแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยา PATTAYA MOVES ON โดยมี​รองนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยา และ สภาอุตสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  ตัวแทนจากภาคธรกิจและการท่องเทียวเมืองพัทยาวมกันพิจารณาการจัดทำ Sealed Route และ​ SOP โดยมีภาคเอกชน ภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนำเสนอรูปแบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีพิจารณา ล่าสุด วันที่ 12 ก.ค. 64 มีรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชลบุรี หลังจากข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน จนในขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือน เม.ย. 64 รวมแล้ว 12,000 กว่าราย มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 67 ราย และตัวเลขยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะตรวจพบปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด จึงออกมาตราการงดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. เริ่มตั้งแต่ 13 ก.ค.64 เป็นต้นไปและเร่งกระจายวัคซีน 7 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องให้บริการผู้คนจำนวนมาก 2.กลุ่มเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา 3.ผู้ที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดและมีการให้บริการผู้คนจำนวนมาก 4.ผู้อยู่ในเขตแออัดในพื้นที่การแพร่ระบาด 5.ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง 6.สถานีท่องเที่ยวที่ผู้คนหนาแน่น และ 7.กลุ่มโรงงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัชลบุรีได้ทำการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจำนวน 2 แสนโดสเมืองพัทยานั้นก็ได้มีการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 1 แสน คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมาให้ในเร็วๆ นี้ แต่คงจะทยอยเข้ามาทีละล็อต นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายก PBTA เผยภาคการท่องเที่ยวเมืองพัทยาผลกระทบมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดตั้งแต่รอบแรก ผู้ประกอบการเองก็พยายามปรับธุรกิจเอาตัวรอด ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อมาโดยตลอด ที่ผ่านมาพยายามสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการการเยียวยาจากผลกระทบดังกล่าว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืองสำคัญคือความชัดเจนของทางภาครัฐที่ต้องให้ผู้ประกอบการแน่ใจด้วยว่า จะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร ในช่วงประกาศการล็อกดาวน์ 14 วัน และ แนวทางหลังจากนั้นจะดำเนินการต่ออย่างไร กับการช่วยเหลือเยี่ยวยาภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่อดีตนั้นสร้างรายได้เข้าประเทศไทยอย่างอย่างมหาศาลแต่ปัจจุบันผู้ประกอบการเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากพิษเศษรฐกิจและโรคระบาดนี้เป็นอย่างมากวอนเห็นใจเข้าช่วยเหลือ

Pattaya City meeting on Pattaya Moves On topic

On 12th July 2021 at Pattaya City Hall was the meeting on Pattaya Moves On topic, to receive tourists.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *