สภ.เมืองพัทยาแต่งเพลงรณรงค์ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ที่ชุมชนชุมสาย พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ไชยอินทร์ สวป.สภ.เมืองพัทยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาชุดมวลชนสัมพันธ์ได้ดำเนินการต่อเนื่องสำหรับการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน โดยได้แต่งเพลงรณรงค์เลิกซื้อเลิกขายไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด โดยเนื้อร้องทำนองเพลงเป็นแนวเพลงเพื่อชีวิต ขับร้องตามง่าย และได้แง่คิด ในเนื้อเพลงจะบรรยายถึง การใช้ชีวิตที่หลงผิด ให้กลับตัวกลับใจ ให้เลิกขายยา เลิกเสพยา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  เชิญให้ผู้ที่หลงผิดให้คิดละเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  เลิก ซื้อเลิกขายกลับใจเสียที  ให้กลับใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้กำลังใจและรับฟังในโครงการชุมชนยั่งยืน สร้างพลังให้เป็นคนดีของชุมชนต่อไป โดยหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ในกิจกรรมไลน์แดนซ์กับเหล่าคณะกรรมการชุมชนชุมสายเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนอีกด้วย

Pattaya Police Station writes up anti drug song for citizens

On 6th  July 2021 at ChumSai Community, Pattaya Policemen along with Pattaya Police Community Relations team continued running Anti – Drug campaign, they also wrote a special Anti drug song  for  solve drug problems in communities.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *