ศาลแขวงพัทยาประชาสัมพันธ์การให้บริการพิจารณาคดีผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

ศาลแขวงพัทยาประชาสัมพันธ์การให้บริการพิจารณาคดีผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม CISCO   WEBEX   MEETING และ LINE  ลดการรวมตัวป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่  ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายชัยณรงค์ มงคลสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลแขวงพัทยา ทำการทดสอบระบบพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม CISCO   WEBEX   MEETING และ LINEในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีจะแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ และให้ทำการสแกนผ่าน คิวอาร์โค๊ท อาทิเช่น คำร้องแจ้งความประสงค์ขอพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์  แบบแจ้งความประสงค์ของจำเลยในคดีผู้บริโภค  การไกล่เกลี่ยออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น  รวมทั้งผู้บริโภคยื่นฟ้องคดีแพ่งผ่านระบบ e-Filing  การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา และอื่นๆ โดยผ่านการสแกน คิวอาร์โค๊ท และทำตามขั้นตอนได้ง่ายๆ นายชัยณรงค์ มงคลสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลแขวงพัทยา เผยว่าโดยทางศาลแขวงพัทยาก็อยากที่จะใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น ดังนั้นในวันนี้ทางศาลจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน ในโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่กฏหมายคลายทุกข์ขึ้น  สำหรับโครงการ CISCO   WEBEX   MEETING และ LINE และการลงพื้นที่พบประประชาชน เป็นโครงการที่ศาลแขวงพัทยา จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการความช่วยเหลือ คำแนะนำ และคำปรึกษา ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั้งด้านการพิจารณาคดีผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งทุกคดีความไม่จำเป็นที่จะต้องจบที่การขึ้นศาล บางคดีสามารถที่จะไกล่เกลี่ยเพื่อจบคดีกันได้ก่อนโดยไม่ต้องขึ้นศาล โดยทางศาลแขวงพัทยาก็จะมีการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท โดยมีผู้ไกล่เกลี่ย ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะแนวทาง และเป็นสื่อกลางให้คู่กรณี หาทางออกของข้อพิพาทร่วมกันโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 038-267130-1 ต่อ 110-145 ในวันและเวลาราชการ

Pattaya Provincial Court Publicized residents to use Electronic Judicial Services

On 21st June 2021 at Khopai Community, Pattaya Provincial Court Publicized residents to use Electronic Judicial Services through CISCO, WEBEX   MEETING and LINE applications during the Covid-19 crisis.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *