รองประธานชุมชนซ.กอไผ่ขึ้นเป็นประธานตำรวจบ้านสภ. เมืองพัทยา

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

รองประธานชุมชนซอยกอไผ่ขึ้นเป็นประธานตำรวจบ้านสภ. เมืองพัทยาคนใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมไดอาน่าการเด้นท์ รีสอร์ท พัทยา หลังจากที่ทางประธานตำรวจบ้านสภ.เมืองพัทยา ได้หมดวาระลง และได้มีการเลือกตั้งกันใหม่เพื่อหาคนที่มีความสามารถมานำพาเหล่าอาสาสมัครหรือตำรวจบ้าน ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือประชาชน โดยในงานได้มีการฝึกทบทวนการเข้าช่วยเหลือประชาชนหรือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยลดการสูญเสีย จากนั้นได้ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่โดยนายนิคม แสงแก้ว รองประธานชุมชนซอยกอไผ่ได้เป็นประธานตำรวจบ้านคนใหม่ ส่วนนายบุญรักษ์ บุกบุญ อดีตประธาน ได้เป็นรองประธาน ร่วมกับ นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ โดยทิศทางตำรวจบ้านของชุมชนเมืองพัทยา มีภาคีที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ กันทุกคนต่างนำความสามารถที่แตกต่างกันมาช่วยกันนับเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะสามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมและยาเสพติด แต่สัดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อจำนวนประชาชนไม่สอดคล้องกันรวมทั้งแนวทางและมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการป้องกันนำหน้าการปราบปรามและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในรูปจิตอาสาตำรวจบ้าน/ชุมชนโดยให้ประชาชนมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

Khopai Community vice president was elected to Pattaya Community Police Volunteers chief

Recently at Diana Garden Resort Pattaya after the present chief of Pattaya police station village was retirement, Mr. Nikom Saengkeaw, Khopai Community vice president was elected to the new chief of Pattaya Community Police Volunteers.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *