พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับเมืองพัทยา

Please follow and like us:

Jetsada Homklin

ภาษาไทย/English

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับเมืองพัทยา

The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12)

19.00 น.วันที่ 4 พ.ย. 2561 ที่ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ EMECS Night โดย Mr. Toshizo Ido Governor Hyogo Prefecture ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12) ในหัวข้อ “Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas” ระหว่างวันที่ 4 -8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับเมืองพัทยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต

The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12)

On 4 November 2018, 7 pm at Jomtien Palm Beach Hotel and Resort Pattaya, Mr. Poramet Ngampichet Deputy Pattaya Mayor joined the EMECS Night which Mr. Toshizo Ido Governor Hyogo Prefecture of Japan was the hosted. There was an opened ceremony of “The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas” (EMECS 12) “Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas”. The conference will be held from 4 – 8 November 2018.

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *