สภ.เมืองพัทยาลงนามความร่วมมือชุมชนชุมสายในโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

Please follow and like us:

Pattaya Good News Team

ภาษาไทย/English

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ชุมชนชุมสาย พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ไชยอินทร์ สวป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสายพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ได้จัดการประชุมชุมลงนามความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน ในโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายนโยบายเพื่อพัฒนาและดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และการบำบัดผู้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยหลังจากจัดตั้งคณะทำงานเสร็จสิ้น จะใช้เวลา 3 เดือนปฏิบัติการลงพื้นที่เชิงรุกทำการกลั่นกรองรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะค้นหาผู้เสพ ทุกคน เพื่อนำไปบำบัดล้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมแก้ไข ติดตาม ช่วยเหลือ ให้เกิดสังคมสงบสุข โดยประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่เบอร์กลาง 191 หรือ ที่ชุมชนชุมสาย พัทยากลาง

Pattaya Police Station and ChumSai Community Anti – Drug MOU-Memorandum of Understanding singed

On 2nd June 2021 at ChumSai Community Pattaya Policemen along with Mr. Jirawat Plukjai, ChumSai Community President and committee singed Anti – Drug MOU-Memorandum of Understanding campaign. To solve drug problems in communities was the objective.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *